Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Implantáty

O  IMPLANTÁTECH

FUNKCE A ESTETIKA VLASTNÍCH ZUBŮ

Vedle životně důležité funkce, schopnosti kousání a žvýkání, jsou zuby rozhodujícím elementem harmonického výrazu obličeje a s tím  spojeným osobním šarmem, nezaměnitelnou mimikou a dokonalým úsměvem. Zuby jsou předpokladem pro bezchybnou výslovnost a estetiku. Stav chrupu je Vaší vizitkou, podle které Vás okolí hodnotí.

ZTRÁTA ZUBU - CO JE NUTNO UDĚLAT?

Během života dochází ke ztrátě vlastních zubů z mnoha důvodů (zubní kaz, onemocnění dásní, úraz, atd.). Více nepříjemností, nehledě na kosmetickou vadu, jistě způsobí ztráta předního zubu, než zubu v postranním úseku (stoličky). Chybějící zub se projeví funkčně i esteticky, takže náš vnější výraz i naše schopnost jíst je poškozena. Přejeme si samozřejmě co nejvěrnější a nejpřirozenější náhradu zubu, která by měla plně odpovídat estetickému vzoru i funkci.

BĚŽNÉ METODY A JEJICH NEVÝHODY

Chybějící vlastní zuby byly dříve často nahrazovány umělými korunkami, můstky nebo snímatelnými částečnými či totálními protézami. U některých z těchto forem ošetření je zapotřebí obětovat zdravé vedlejší zuby, které se obrousí a tak zajistí upevnění umělých náhrad. Přitom však není nahrazen vlastní kořen. Prázdný prostor v čelisti zůstane nevyplněn, tím dojde ke stažení kosti a během následujících let ke ztrátě původní kostní masy, tzv. atrofii.
Následkem je špatně sedící zubní protéza, která musí být neustále korigována (návštěvy lékaře). Toto vede u mnoha pacientů k vyhýbání se sociálním kontaktům a ztrátě sebedůvěry.

ZUBNÍ IMPLANTÁT - "PŘIROZENÉ" ŘEŠENÍ

Zubní implantáty jsou plnohodnotnou náhradou ztracených zubů. Jako umělý kořen tvoří stabilní základ pro dlouhodobé upevnění korunky; broušení sousedních zubů odpadá, ztráta kostní masy atrofií je vyloučena, neboť implantáty přenáší žvýkací síly do kosti a podněcují tak její regeneraci. Implantát jako náhrada kořene zubu je nejelegantnější způsob, jak docílit vyplnění mezery po chybějícím zubu.
Zubní implantáty jsou také jisté ukotvení pro snímatelné protézy a ušetří pacienty před známými nevýhodami konvenčního "umělého zkusu".

JAK FUNGUJE ZUBNÍ IMPLANTÁT?

Zubní implantát je šroubovitý podpůrný pilíř, který nahrazuje přirozený kořen zubu. Implantát je zaveden do čelisti, kde se průměrně asi po 6-8 týdnech usadí (vhojí). Během této doby nejsou implantáty překryty měkkými tkáněmi, proto není potřebný další chirurgický zákrok při výstavbě korunky. Zubní implantáty jsou vyráběny z čistého technického titanu. Tento materiál je bez komplikací přijímán lidským organizmem, alergické reakce se nevyskytují.
Pevné a trvalé zakotvení v kosti a harmonické přilnutí dásní dávají solidní základ pro spolehlivou, dlouhodobou zubní náhradu.

JAKÉ PŘEDPOKLADY MUSÍ BÝT SPLNĚNY PRO ZUBNÍ IMPLANTÁT?

Je-li ukončen kostní růst a jsou-li splněny anatomické čelistní a všeobecné zdravotní předpoklady, lze ošetřit každou zubní mezeru implantáty. Základními předpoklady pro implantaci jsou dostatečná nabídka a kvalita kosti, bezchybná ústní hygiena a schopnost těla k normálnímu hojení ran. Před implantací jsou sanovány vlastní zuby a ošetřena onemocnění sliznic a dásní.
Obecnými garanty dlouhodobě úspěšné implantace jsou perfektní ústní hygiena a pravidelné návštěvy lékaře k rutinní kontrole.

JAKÉ NÁKLADY JE TŘEBA OČEKÁVAT?

Jelikož každá implantace představuje zcela individuální řešení podle specifických podmínek, nelze sestavit všeobecně platný vzorec pro stanovení nákladů.
Po vyšetření Vám vyhotovíme plán ošetření a finanční rozvahu.

VYSOCE ELEGANTNÍ METODA

Na celém světě mohou již milióny pacientů referovat o přednostech zubních náhrad pomocí implantátů. Implantace se vyprofilovala jako uznávaná alternativa k tradičnímu, konzervativnímu způsobu nahrazování zubů. Při odpovídající péči, stejně tak jako jí musíte provádět u vlastních zubů, Vám budou implantáty sloužit dlouhá léta funkčně i esteticky. Přínos ke kvalitě Vašeho života je zřejmý.
Při korektní péči dosahují zubní implantáty nejlepších kosmetických výsledků a dlouhodobého řešení náhrady zubů.