Najdete nás: Na Potoce 78/188 Třebíč 674 01
Tel.: 568 844 102
Kde nás najdete Ordinační hodiny
STOMATOCHIRURGIE, IMPLANTOLOGIE A
ESTETICKÁ STOMATOLOGIE s.r.o.

Aktuálně od nás

Není dostupný žádný aktuální záznam.

JAKÉ VÝKONY PROVÁDÍME V NAŠÍ PRAXI ?

Provádíme širokou škálu chirurgických výkonů, od rutinní ústní chirurgie, přes dentální implantologii až po některé kosmetické zákroky.

Stručné informace o nejfrekventovanějších způsobech ošetření:

 • zubní extrakce, zuby moudrosti

  zuby odstraňujeme z důvodu jejich nenapravitelného poškození následkem zubního kazu nebo jinak již neošetřitelného onemocnění závěsného aparátu.
  Dále odstraňujeme ponechané nebo zalomené zubní kořeny a zuby určené k extrakci v rámci ortodontické léčby.
  Zuby, které nemohou nebo nemohly normálně prořezat a zařadit do zubního oblouku a jsou blokovány v kosti nebo nesprávné poloze, jsou obvykle také určeny k extrakci. Taková situace nejčastěji nastává u zubů moudrosti, protože v čelisti pro ně již nebývá dostatek místa. Pokud takový zub není odstraněn, ohrožuje pacienta především infekce a s ní spojený zánět okolních tkání a čelistní kosti, poškození sousedního zubu nebo zborcení zubního oblouku tlakem zubu moudrosti při jeho růstové aktivitě (vzniká stěsnání, zvláště v oblasti předních zubů). Může rovněž vzniknout cysta. Odstranění zubu moudrosti je snadnějším výkonem v mladším věku.
  Rovněž varujeme před otálením až do okamžiku, kdy už nastanou akutní zánětlivé obtíže. Výkon pak bývá nepříjemnější, zvyšuje se riziko vážných zdravotních komplikací.

 • resekce kořenového hrotu, operace cyst

  tyto výkony se provádí tam, kde infekce z tzv. mrtvých zubů nelze potlačit nechirurgickým ošetřením kořene. V takovém případě obvykle vzniká v čelistní kosti v okolí kořenového hrotu zánětlivé nebo cystické ložisko, které je nutné chirurgicky odstranit. Současně se resekuje ( oddělí a odstraní) hrot kořene, který je vždy nejvydatnějším zdrojem bakterií. Zub je přitom zachován.

 • chirurgická úprava čelisti před ošetřením zubní protézou

  v průběhu života dochází z nejrůznějších příčin k úbytku (atrofii) čelistní kosti, mnohdy značně nepravidelnému. Snímací zubní protéza potom způsobuje bolestivé otlaky a špatně drží, při mimických pohybech i při žvýkání se uvolňuje. Z tohoto důvodu bývá často potřebné kost chirurgicky upravit a také provést plastickou úpravu okolních měkkých tkání, aby Vaše budoucí zubní náhrada získala na stabilitě a funkčně tak mnohem lépe vyhovovala.

 • dentální implantáty

  jestliže jste ztratili jeden nebo více zubů, nebo máte-li úplnou ztrátu zubů a trápí Vás nespolehlivá snímací zubní protéza, je vhodné konzultovat erudovaného ústního chirurga a poradit se s ním o možnosti zavedení zubních ( dentálních) implantátů do čelisti. Zavedení implantátu je možné přibližně od 15 let výše, horní věková hranice neexistuje. Omezení je pouze u osob se závažnými celkovými chorobami, především u diabetiků, a dále u lidí s nevhodnými kostními poměry. Přestože nevyhovující kostní poměry dovedeme již do značné míry zvládnout ( je možné kost dostavět, rozšířit, zvýšit, apod.), může nastat situace, kdy zavedení implantátu není uskutečnitelné nebo je spojeno s vysokým rizikem neúspěchu.
  Je-li ošetření implantáty správně provedeno u vhodného kandidáta, je jeho úspěšnost velmi vysoká - více než 95%. Především u úplné zubní ztráty je nutné rovněž vzít na vědomí, že ne vždy je možné nebo vhodné provést ošetření pevným můstkem. Často bývá výhodnější provést ošetření snímací náhradou s dokonalým kotvením na implantátech. Taková náhrada je pak naprosto spolehlivá a její užitná hodnota se téměř vyrovná náhradě pevné. Navíc estetika bývá dokonce lepší a horní náhradu lze obvykle zhotovit bez ,,patra´´.
  Se zubní náhradou na implantátech znovu naleznete sebevědomí a komfort při takových funkcích, jakými jsou jídlo, řeč a smích.

 • poruchy funkce čelistního kloubu

  čelistní kloub je pohyblivé spojení dolní čelisti s lebeční spodinou a umožňuje takové funkce, jakými jsou žvýkání, řeč a polykání. Jeho funkci ovlivňují svaly, vazivo a chrupavčitá destička mezi kloubní hlavicí a jamkou. Poruchy funkce čelistního kloubu jsou poměrně časté ( často se vyskytují u mladých žen), obtíže bývají leckdy přehlíženy.
  Příznaky poruch bývají různé - nejčastěji bolestivé nebo omezené otvírání a zavírání úst, bolestivé dokousnutí, bolest v kloubu nebo jeho okolí, trhavý pohyb a lupání v kloubu, časté bolesti hlavy, ucha a krku.
  Příčinou bývají anatomické poměry v kloubu, vady skusu, chybějící zuby ( zvláště zadní zuby), stres, zlozvyky ( okusování tužky nebo jiné podobné aktivity), skřípání zubů, úraz, méně často jde o onemocnění zánětem ( artritidou).
  V léčbě poruch kloubu užíváme především nechirurgické postupy, operační léčba je výjimečná a připadá v úvahu jen tam, kde neúnosné obtíže již nelze jinými způsoby zvládnout.

 • čelistní vady

  jde o stavy, kdy jsou porušeny vzájemné vztahy čelistní, takže vzniká předkus horní nebo dolní čelisti, zkřížený nebo otevřený skus, popřípadě kombinace těchto vad. Operační léčba vyžaduje obvykle několikadenní hospitalizaci a několikatýdenní pracovní neschopnost. Čelisti bývají po operaci fixovány dlahami a po dobu fixace ( několik týdnů) nelze otevírat ústa. Efekt operací bývá velmi dobrý a přináší zlepšení funkční i estetické.

 • odstraňování menších útvarů z ústní dutiny a obličeje

  odstraňujeme nejrůznější výrůstky nenádorové i nádorové povahy ( především nezhoubné) na sliznici ústní dutiny i na kůži obličeje. U pigmentových útvarů požadujeme předchozí vyšetření kožním lékařem.

 • ošetření veškerých ústních, čelistních a kolemčelistních zánětů

  jde nejčastěji o vážné komplikace způsobené odumřelými zuby, neúplně prořezanými zuby moudrosti apod. Nejlepší prevencí je řádná péče o chrup a dutinu ústní a včasné odstranění zubů moudrosti, nemají-li šanci k prořezání v normální poloze.

 • onemocnění slinných žláz

  ošetřujeme zánětlivá i nádorová ( především nezhoubná) onemocnění slinných žláz, odstraňujeme slinné kaménky apod.

 • kosmetická chirurgie

  kromě výše zmíněného odstraňování rušivých útvarů v obličeji provádíme úpravy odstálých ušních boltců, převislých očních víček, kosmetické úpravy nosu apod.

 • úrazy

  ošetřujeme všechna poranění zubů, úst, čelistí a obličeje moderními léčebnými postupy.

 • způsoby znecitlivění

  všechny chirurgické výkony uvedené v tomto přehledu provádíme v dokonalém znecitlivění. Kromě místního znecitlivění ( které pro použití v této praxi jako jediné hradí zdravotní pojišťovna) lze podat zklidňující a bolest potlačující injekce současně s místním znecitlivěním. Výkon je pak mnohem příjemnější a je rovněž oddálen a zmírněn nástup bolesti po odeznění místního umrtvení.

 • odstraňování zubního kamene a povlaků a instruktáž ústní hygieny

  tato činnost je neodmyslitelnou součástí moderní stomatologie. Má naprosto zásadní význam nejen pro léčbu paradentózy, ale především pro její prevenci, stejně tak jako pro prevenci vzniku zubního kazu. Je nezbytnou podmínkou pro správné stomatologické ošetření. Vaše zuby po tomto ošetření dostanou pěkný vzhled, je odstraněn nepříjemný zápach z úst, dech je svěží. A navíc, budete-li respektovat naše pokyny při hygienické instruktáži, dokážete tento stav též udržet.

 

Vážení pacienti, snažíme se pro Vás připravit příjemné a přátelské prostředí v této praxi, rádi bychom vytvořili relaxující atmosféru. Snažíme se také dodržet termíny, které jsme s Vámi sjednali. Přesto však vznikají situace, kdy neodkladná a neplánovaná ošetření naruší náš denní program. Prosíme Vás, abyste nás, pokud taková situace nastane, omluvili a neměli nám to za zlé. Vždy se Vám i ostatním pacientům snažíme především pomáhat a odmítáme urychlená ošetření na úkor kvality.

 

Doufáme, že s naší prací i s naším přístupem budete spokojeni.

Váš MUDr. Aleš Štěpánek